Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách làm chữ Thọ trong quá trình thực tế thi công Từ đường Đẹp do công ty KISATO thực hiện.

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ THỌ KHI XÂY TỪ ĐƯỜNG

Tôi xin giới thiệu với các bạn cách làm chi tiết cách tạo chữ thọ trong quá trình xây dựng Từ đường, Nhà thờ họ.

Chia khối xi măng thành các ô vuông có kích thước 15cm, dày 1,2cm.

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

Từ ngoài ta kẻ 1 ô vuông nhỏ phía trong, từ 4 cạnh lùi vào 1,2cm.

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đườngchữ thọ trong xây dựng từ đường

chữ thọ trong xây dựng từ đường

VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ THỌ